ปก

ppk

 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 

1. น.ส. ณัฐกุล ท้าวฤทธิ์

2. น.ส. สุมิตรา ชุ่มอภัย

3. น.ส. อติกานต์ ยะตา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11

 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) รหัสวิชา ว32286

ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s